Naturgrus, Bergkross och Jordmaterial

Vi förfogar över och levererar natur-, berg och jordmaterial från våra 4 natur- och bergtäkter. Vi samarbetar även med andra täktägare så att du som kund alltid får ditt material levererat med kortast möjliga transportavstånd.

Djupfors naturtäkt

Ur vår täkt i Djupfors kan vi leverera

 • Naturgrus
 • Slitlager 0-18
 • Bärlager 0-30

Råstrand bergtäkt.

Ur vår täkt i Råstrand kan vi leverera

 • Slitlager 0-16
 • Bärlager 0-30
 • Förstärkningsgrus 0-70

Bierdåive bergtäkt

Ur vår täkt i Bierdåive kan vi leverera

 • Bärlager 0-30
 • Förstärkningsgrus 0-70

Bräskafors naturtäkt

Ur vår täkt i Bräskafors kan vi leverera

 • Naturgrus
 • Slitlager 0-18
 • Bärlager 0-30
 • Makadam 8-16

Vi hoppas att vi får vara din naturliga leverantör av natur-, berg- och jordmaterial. Har du andra önskemål än ovanstående material är du välkommen att höra av dig så löser vi det.