Naturgrus, Bergkross och Jordmaterial

Vi förfogar över och levererar natur-, berg och jordmaterial från våra 4 natur- och bergtäkter. Vi samarbetar även med andra täktägare så att du som kund alltid får ditt material levererat med kortast möjliga transportavstånd.

Djupfors naturtäkt

Ligger 14 km söder om Ammarnäs

Ur vår täkt i Djupfors kan vi leverera

 • Naturgrus
 • Slitlager 0-18
 • Bärlager 0-30

Råstrand bergtäkt.

Ur vår täkt i Råstrand kan vi leverera

 • Slitlager 0-16
 • Bärlager 0-30
 • Förstärkningsgrus 0-70

Bierdåive bergtäkt

Ur vår täkt i Bierdåive kan vi leverera

 • Bärlager 0-30
 • Förstärkningsgrus 0-70

Bräskafors naturtäkt

Ur vår täkt i Bräskafors kan vi leverera

 • Naturgrus
 • Slitlager 0-18
 • Bärlager 0-30
 • Makadam 8-16
 • Sand 0-8

Vi hoppas att vi får vara din naturliga leverantör av natur-, berg- och jordmaterial. Har du andra önskemål än ovanstående material är du välkommen att höra av dig så löser vi det.