Om Sorsele Frakt AB

Företaget hette tidigare, Sorsele Bilfrakt Ekonomisk Förening och bildades 1941. Företaget ombildades 1997 till ett aktiebolag, Sobi AB.

Företagsnamnet Sobi AB såldes 2011 och nuvarande företagsnamn är Sorsele Frakt AB som ägs av 11 st åkerier, våra entreprenörer.

  • Ove Gabrielssons Åkeri AB
  • Halvardssons Åkeri AB
  • E Holmberg & Co Åkeri AB
  • Sune Olofssons Åkeri AB
  • Georg Sjöbergs Åkeri AB
  • T. Fagerströms Åkeri AB
  • Sorsele Buss & Taxi AB
  • Hyvelsten AB
  • Br Stenlunds Åkeri AB
  • Timmergruppen Norr AB
Vi är Kvalitets- Miljö- och Trafiksäkerhetscertifierade.