main menu

Home Om Oss Entreprenörer Policy Kontakt

Sorsele Frakt AB

Är ett sammansvetsat gäng som transporterar rundvirke, maskiner, grus-, berg- och jordmaterial, asfalt, styckegods, brännbart avfall, livdjur mm. Vi utför även sandning och plogning/snöröjning vintertid Vi förfogar över 5 st grus- och moräntäkter samt en matjordstäkt, fordonsvågar, tvättanläggning mm. Dessutom säljer vi bokförings- och administrativa tjänster. Vi hoppas att vi får vara din naturliga leverantör av natur/berg/jord material

Om Oss

Sorsele Frakt AB ägs av 11 st åkerier, våra entreprenörer.
Företaget omsätter årligen ca 40 miljoner kronor och sysselsätter ca 56 personer.
Företaget hette tidigare, Sorsele Bilfrakt Ekonomisk Förening och bildades 1941.

Entreprenörer

 • Sorsele Transport
 • Gabrielssons Åkeri AB
 • Halvardssons Åkeri AB
 • Holmberg & Co Åkeri AB
 • Stenlunds Maskintransport AB
 • Sune Olofssons Åkeri AB
 • Georg Sjöbergs Åkeri AB
 • Stenlunds Åkeri AB
 • Timmergruppen i Norr AB

Underentreprenörer

 • Hans Berglund
 • Daniel Grundströms Gräv
 • Br. Anderssons Transport AB
 • T. Fagerströms Åkeri AB
 • L-B. Anderssons Gräv AB
 • Thed Wilhelmssons Gräv AB
 • Dahlbäcks Skogsmaskiner AB
 • Gunnar Wikströms Maskin AB

Policy

Kvalitetsreglerna är anpassade till SS ISO 9001 – standarden Miljöreglerna är anpassad till SS ISO 14001 – standarden.

Kvalitetspolicy.
Sorsele Frakts verksamhet skall i alla led präglas av kvalitetsmedvetenhet. Detta uppnår vi genom:
•att fokusera kunden i centrum att engagera alla medarbetare
•att kontinuerligt arbeta med förbättring och uppföljning
•att all utbildning sker målinriktat
•att alla transportlösningar är anpassade till respektive uppdrag
•att alla skall sträva mot rätta lösningar

Miljöpolicy.
Sorsele Frakt skall erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar med ständiga förbättringar av miljöpåverkan. Detta uppnår vi med:
•att se till att all personal är förtrogen med bolagets miljöpolicy.
•att hålla sig informerad om olika produkters miljöpåverkan.
•att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågar hos anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
•att sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar. •att se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
•att informera kunder och övrig omvärld om bolagets policy och miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för åkeriernas arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter.
•att vår miljöpolicy är tillgänglig för allmänheten.
•att följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och krav som bolaget berörs av.
•att inom ramen för företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga resurser för genomförande av bolagets miljöpolicy.

Ring eller skicka ett meddelande.

Säljare

Lage Byström
tel 0952 55262
mob 073 8320221
Mejl Lage

Ekonomi

Sara Holmberg
tel 0952 10508
mob 070 3164055
Mejl Sara
 • Should be Empty:

Sorsele Frakt AB, Box 30,
92421 Sorsele
tel 0952 10108